Om våra bönder – allt från en region

Våra lantbrukare finns runt om i Småland, Blekinge och på Öland. Varje gård är unik, med sin egen historia, men gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum. Närproducerat svenskt kött där djuren är uppväxta på gårdar, men också slaktade och styckade i Kalmar. Vilket också innebär korta transporter för djuren. Konceptet Smålandskött är något som många av våra lantbrukare är stolta över samt att få bidra till Smålands unika landskapsbild och biologisk mångfald där artrikedomen frodas.

Amunds gård

I sju generationer har Amunds gård varit inom familjen Granefelt och idag driver Joakim gården tillsammans med hans bror Lars. Joakim har även två̊ söner som kan komma att bli den åttonde generationen på̊ gården, vilket Joakim är mycket glad för. I dagsläget har de ca. 300 suggor integrerat och levererar cirka 7000 grisar om året till KLS Ugglarps. De har även 100 stutar och 350 hektar skogsmark.

Joakim ser på̊ produktionskedjan som ett kretslopp. Han förklarar att de odlar eget spannmål som blir foder till djuren, grisarna växer upp i en bra miljö̈ och deras restavfall blir till biogas samt gödning på̊ åkrarna. Det är helt enkelt en säker, trygg och hållbar värdekedja med fokus på̊ god djuromsorg.

Alvlösa gård

På Per Olssons gård i Mörbylånga på Öland lyser engagemanget starkt. Tillsammans med sin bror Mats Olsson utgör han den femte generationen Olsson som driver gården. Idag har de plats för cirka 140 dikor och 4000 grisar, vilket innebär att de levererar cirka 12 500 grisar per år till KLS Ugglarps. På gården odlar de dessutom spannmål som används som foder till djuren.

Per Olsson är en djurvän ut i fingerspetsarna som brinner för att djuren på̊ gården ska ha det så bra som möjligt. Han uttrycker dessutom att han mer och mer börjar känna sig som en regional producent och det är positivt att höra att fler konsumenter börjar efterfråga närproducerade råvaror.

Tockarp

I Tockarp, Blekinge producerar Anton och Lola Ivarsson kravmärkt nötkött. Anton och Lola har mjölkproduktion och föder upp rekryteringsdjur, främst till mjölkdjur men även kvigor till slakt. Totalt har de 140 nötdjur, 65 är mjölkkor och 65 är kvigor och några mindre kalvar.

Sedan 2013 har Anton och Lola drivit gården tillsammans. Gårdshistorien går dock mycket längre tillbaka i tiden. Enligt släktforskare har gården funnits i släkten sedan år 1658. Både Anton och Lola har ett stort engagemang och det syns tydligt att de värnar om djurens välmående. Under de senaste åren har de gjort många förbättringar på̊ gården. Bland annat har de installerat mjölkniningsrobot i ladugården. I dagsläget bygger de även ut stallet för att göra det rymligare och ljusare, samt för att få plats med fler kor.

Holmbergs gård

På Holmsbergs gård utanför Kalmar driver Mats och Cecilia Olsson en integrerad besättning med 1300 suggor. Utöver det har de ett 30-tal ponnyer och travhästar, åkermark och skog. Det märks tydligt att paret har ett stort engagemang och är mycket stolta över sin produktion. De arbetar hårt för att vara en god arbetsgivare som skapar en bra miljö̈ för både människor, djur och natur.

På gården odlar de spannmål som sedan används som foder till djuren. På Holmsbergs gård tar man helt enkelt ansvar för hela produktionskedjan. De har dessutom nära till slakteriet i Kalmar, vilket innebär korta transportsträckor som är bra för djurens välmående.

Vill du bli vår lantbrukare?

För oss på KLS Ugglarps är det viktigt att arbeta nära lantbrukaren, att de delar vår syn på hög kvalitet, är engagerade och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi lägger mycket tid och omsorg på långsiktiga relationer med nöt-, gris och lammproducenter i hela Sverige. Våra inköpare är kunniga och erfarna inom området, dessutom har vi en personlig och nära kontakt med gårdarna vi samarbetar med. Hos oss från du rådgivning samt vi gör över 5000 gårdsbesök varje år. Med oss kan du räkna med en nära & förstående kommunikation då vi är aldrig långt borta.

Om oss

Under mer än 100 år har vi envist kämpat för att kunna erbjuda ett riktigt bra kött. Skapat med omtanke för att ge god mat på våra bord.
Läs mer här